Vårt viktigaste mål är alltid leverera enligt kundens förväntan, därför tar vi inte betalt om vi mot förmodan skulle misslyckas. Så tycker jag att alla borde jobba!

Esbjörn Näslund, VD Attigo. AB

Nöjd kund garanti.

Vi på Attigo. har högt ställda krav på både kvalitet och kundnöjdhet. Med dessa höga krav och vår unika projektprocess är vi alltid säkra på att kunna leverera enligt våra kunders både budget, tidsplan och förväntan. Vi har konkretiserat denna självsäkerhet och utvecklat ett för branschen helt unikt koncept: Attigo. – 100 % Nöjd kund garanti.Attigo. – 100 % Nöjd kund garanti bygger på Attigo.’s unika projektprocess och dess fördefinierade milstolpar. Varje milstolpe agerar avstämningspunkt då kunden utvärderar levererad projektfas för acceptans. Om kunden då anser att gjorda leveranser inte motsvarar tidigare utsatt förväntan, tidplan eller budget debiteras inte arbetet.Så enkelt och självsäkert arbetar vi!

     

    • Branschunikt koncept
    • Inte nöjd? – Ingen faktura!
    • Fördefinierade milstolpar
    • Alltid enligt förväntan, tidsplan & budget

Senaste nyheterna!