Attigo_NAV_News

Attigo. lanserar certifierad affärskoppling till Microsoft Dynamics NAV

Attigo erbjuder nu en certifierad koppling mellan ERP-systemet Microsoft Dynamics NAV (Navision) och Magento Community samt Magento Enterprise.

Kopplingen stödjer samtliga produkttyper i Magento samt erbjuder en tvåvägs-synkronisering av produkt-, kund- samt orderdata mellan de båda systemen.

”Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda denna koppling för den Nordiska marknaden då den framförallt fyller ett stort behov hos våra större kunder. Dessa kunder har oftast ett större krav på specifik anpassning mot deras Microsoft-system vilken denna koppling möjliggör på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.” – Patrick O. Olsson, COO & Sales Director, Attigo AB.

Läs mer om Microsoft Dynamics NAV

Jag vill veta mer!