MagentoLive_UK_2013

Attigo medverkar under MagentoLive UK 2013

För andra året i rad deltar Attigo under MagentoLive UK. 2013 års upplaga bjuder på många nyheter och mattnyttiga föredrag.

”Att medverka under MagentoLive UK 2013 är ett bra sätt för oss på Attigo att utbyta erfarenheter och idéer med övriga partners i Europa och på så sätt säkerställa att vi alltid ligger i framkant vad gäller e-handel. Det är även ett bra tillfälle för våra kunder att träffa nyckelrepresentanter från Magento och på det sättet ytterligare stärka bandet med dessa personer.” Esbjörn Näslund, CEO, Attigo AB.

Läs mer om MagentoLive UK på http://magentolive.com/uk/