holidayphone

HolidayPhone väljer Attigo. AB

HolidayPhone som är norra Europas största leverantör av kontantkort för utlandet, både till privatpersoner och företag, har lanserat en optimerad Magento-lösning för den internationella marknaden. Attigo har varit ensam helhetsleverantör och lösningen innehåller konverteringsoptimerat orderflöde och avancerade kopplingar till telefonisystem.

Besök gärna www.holidayphone.com.