Attigo. One + Attigo. Target = Kontinuerlig och riktad kommunikation!

Integrerat avancerat e-postverktyg
Attigo. Target är helt integrerat med Magento viket innebör att epost-listan med segmenterbar kundinformation alltid är automatiskt uppdaterad.

Genomför köp direkt i nyhetsutskicket
Attigo. Target hjälper våra kunder att konvertera kunder direkt ifrån sina nyhetsutskick genom att direkt nyttja produktbasen i Magento.

Automatisk uppföljning och kunddialog
Med Attigo Target skapar du enkelt profiler som automatiskt kommunicerar med kunden, exempelvis 2 och 4 veckor efter köp.

Jag vill veta mer om Attigo. Target »
  • Automatisk uppföljning och kunddialog
  • Genomför köp direkt i nyhetsutskicket
  • Integrerat avancerat e-postverktyg
Senaste nyheterna!