Magento är världens snabbast växande e-handelsplattform  och används idag av en mångfacetterad skala av företagare världen över. Plattformen är en funktionsrik och flexibel open source-baserad plattform med fokus på anpassningsbar skalbarhet. Det har lett till att plattformen idag används av allt ifrån den lokala e-handlaren till stora globala koncerner likt eBay,  Samsung  och InterFlora. Plattformen utvecklats och förbättras med stöd från ett dedikerat community av fristående utvecklare och har idag det kommersiella bolaget Magento Inc. som ägare, som i sin tur är ett dotterbolag till eBay Inc.

Vi på Attigo. arbetar uteslutande med Magento och med unika processer tillsammans med kostnadseffektiva utvecklingsmetoder levererar vi anpassade helhetslösningar på den Nordiska marknaden. Vi jobbar med Magento just för plattformens höga anpassningsbarhet och flexibilitet samt förstklassiga administratörsgränssnitt med kraftfulla marknadsföringsverktyg. Nedan följer en överblick av unika lösningar och ”out-of-the-box”-funktioner i Magento.

Enkel administration.

En enkel administration med tydliga rapporter och analyser anser vi på Attigo. är viktiga funktioner i e-handelsplattform som sätter affärsnyttan i fokus. Men för att möta den ökande globalisering är även skalbarhet och anpassningsförmåga till olika marknader nyckelfunktioner som bör stå i fokus vid val av system. Att Magento kombinerar detta med funktioner så som mobil anpassning och enkla verktyg för A/B-testning är en bidragande orsak till plattformen ligger i absolut framkant.

Läs mer om Administration i Magento. »

Smidig design.

Att på ett enkelt och flexibelt sätt kunna anpassa utseende och design efter sina olika målgrupper i den takt dessa förändras ser vi på Attigo. som avgörande för att alltid kunna nå ut med rätt budskap till rätt kunder. I Magento hanteras enkelt olika design och utseenden för olika ”store fronts” och riktade kampanjer kan smidigt anpassas för olika målgrupper direkt från administratörsgränssnittet, fortfarande med gemensam produktkatalog.

Läs mer om Design i Magento. »

Kundupplevelsen i fokus.

Vi på Attigo. anser att det är kunden som skall stå i fokus när en e-handelsplats skapas. Enkel navigering mellan både kategorier och produkt och enkel checkout anser vi är ett måste för att göra dagens e-handelskunder nöjda. Men vi anser också att en stark personalisering av e-butiken utifrån varje kunds unika preferens ökar kundupplevelsen och på så sätt särskiljer en bra e-handel från en i mängden. Magento svarar upp och överträffar dessa högt ställda krav.

Läs mer om Kundupplevelsen i Magento. »

Kraftfull plattform.

Genom öppen källkod och ett fullt utvecklat REST API öppnar Magento upp för full integrering mot andra system och verktyg. Magento gör det som vi på Attigo. anser att just teknik skall göra; underlätta! Med denna integrationsmöjlighet kombinerat med en stark ”out-of-the-box”-funktionalitet gör Magento det möjligt att med små insatser snabbt skapa en e-handel med teknisk styrka.

Läs mer om den Tekniska styrkan i Magento. »

Kraftfull SEO & effektiv marknadsföring.

Magento hjälper er e-handel att både attrahera och konvertera kunder genom att koppla ihop tekniska funktioner med väl beprövade marknadsföringsmetoder. Sökordsoptimering görs kraftfullt genom stöd för URL-omskrivningar, verktyg för metainformationshantering, länkhantering, Google Site Map-struktur, och mycket mer. Samtidigt som marknadsföringen effektiviseras med hjälp av inbyggda verktyg för bland annat nyhetsbrevs hantering, up-, cross och related-sells, kundgruppsspecifik prissättning.

Läs mer om SEO & Marknadsföring i Magento. »

Senaste nyheterna!