Attigo.’s erfarenhet och kompetens tillsammans med Magento-plattformen hjälpte oss att lansera Matilde & Co. med hög kvalité och inom vår budget.

Sofia, VD Matilde & Co.

Attigo. – processen.

För att vi på Attigo. i varje projekt och åtagande skall kunna säkerställa kvaliteten i leveransen arbetar vi utifrån en fördefinierad process med tydligt avgränsade milstolpar.

Samtliga dessa milstolpar är direkt kopplade till Attigo. – 100 % Nöjd kund garanti™ och följs upp via en projektyta där utvecklingen både följs och accepteras av beställaren. På detta sätt vet vi att samtliga moment, stora som små, strukturerat följs upp samtidigt som ett projekts föränderliga natur aldrig blir ett hinder.

Jag vill veta mer om Attigo. – processen. »

 

 • Avgränsade milstolpar
  • Direkt kopplad till Attigo. – 100 % Nöjd kund garanti™
   • Personlig projektyta för processföljning och acceptans
    • Agil proccessmetodik

Drift & förvaltning.

En väl fungerande drift och förvaltning är viktigt för både kundupplevelse och tillgänglighet. Attigo. har därför utvecklat en helhetslösning för både drift och förvaltning. Driftpattformen är optimerad utifrån ett 40-tal optimeringspunkter unikt utvecklade för Magento. Även samtliga processer är helt anpassade för de krav ett avancerat e-handelssystem idag ställer.

Attigo. tar på så sätt hela ansvaret, från förstudie och utveckling till den dagliga driften och dess förvaltning och kan på sätt säkerställa kvalité i hela leveranskedjan.

Jag vill veta mer om Attigo.’s Drift & Förvaltning. »

 

 • Optimerad drift och förvaltning för Magento
  • Attigo. säkerställer kvalité i hela leveranskedjan
   • Attigo. är er SPOC-leverantör
    • Serverpark placerad i Norden

Prestanda & svarstider.

Prestanda- och svarstidsoptimering är idag ett viktigt konkurrensmedel för webb-baserade applikationer likt Magento. Attigo. erbjuder paketerade tjänster för last- och svartidsoptimering av Magento-installationer. Vi identifierar ert systems specifika flaskhalsar samt bistår med optimeringsförslag.

På detta sätt kan affärsmål likt ”antal samtidiga besökare” och ”hanterade ordrar/minut” testas, optimeras och säkerställas.

Jag vill veta mer om Prestanda & Svarstider. »

 

 • Säkerställ era affärsmål i Magento
  • Paketerade fastprisprojekt för prestandaoptimering
   • Identifiera erat systems specifika flaskhalsar
    • Attigo. ansvarar för kravställning, utförande, rapportering och åtgärdsplan

SEO, annonsering & trafik.

Att lyckas driva rätt trafik till rätt delar i sin e-handel är ett arbete som startar redan i projektets förstudie och sedan kontinuerligt är en parameter i utvecklingsfasen och sedan i förvaltning.

Förutom att integrera SEO som en självklar del i utveckling och förvalting erbjuder även Attigo. fristående marknasföringsprojekt med fokus på konvertering med hjälp Google Adds, sökordsoptimering och Magento-managerade kampanjer.

Jag vill veta mer om SEO, Annonsering & Trafik. »

 

 • Attrahera rätt besökare till rätt plats
  • Alltid en del i Attigo.-processen
   • Magento-managerade kampanjer för specifika kundgrupper
    • Alltid fokus på konvertering!

Migrering & uppdatering.

Sitter ni idag i en äldre version av Magento eller funderar på att byta ut befintlig plattform? Attigo arbetar utifrån fördefinierade processer och med verktyg som på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt genomföra detta utan att störa befintlig verksamhet. Inför uppdatering till en nyare version av Magento görs främst en uppgraderingsrapport för att säkerställa att både anpassad funktion och integrationspunkter är anpassade för att uppdateras.

Vid migrering från annan plattform säkerställs främst artikel- och databasstrukturer för att underlätta en import i Magento men även flytt av befintliga integrationer.

Jag vill veta mer om Migrering eller Uppdatering. »

 

 • Uppgradering från äldre version av Magento eller migrering från annan plattform
  • Förstudie inför uppgradering eller migrering
   • Flytt av befintliga integrationspunkter
    • Enkla verktyg och säkerställd process

Utbildning & support.

Vi på Attigo. fokuserar på att alltid involvera våra kunder i samtliga delar av ett projekt, allt ifrån koncept och implementation till löpande förvaltning. För att effektivt säkerställa en säker kunskapsöverlämning är en ”kom-igång-utbildning” alltid en självklar del i alla Attigo.-projekt.

Attigo erbjuder även utökade utbildningar och löpande support, både teknisk och användarfokuserad. Utbildning och support skräddarsys och anpassas enskilt efter våra kunders kunskapsnivå och tidigare erfarenhet.

Jag vill veta mer om Utbildning & Support. »

 

 • “Kom-igång”-utbildning alltid en del av ett Attigo.-projekt
  • Anpassade utbildningspaket utifrån kunskapsnivå och tidigare erfarenhet
   • Löpande både teknisk- och användarsupport
    • Säker överlämning mellan projekt och förvaltningSenaste nyheterna!